Radi Vám pomôžeme Po - Pia: 8:00 - 17:00  | 
+421 (0) 55 676 23 97info@lwork.sk

Nemecko Opatrovanie

Hľadáte prácu ako opatrovateľ/ka? Ste na správnom mieste! Zhrnuli sme pre vás požiadavky a povinnosti, ktoré sú nevyhnutné k tejto pracovnej pozícii.

Detaily

 • Opatrovanie seniorov v Nemecku v oblasti Baden-Württemberg (starostlivosť o klienta v domácom prostredí).
 • Ponúkaný mesačný plat je individuálny a závisí od stupňa požiadaviek klienta, typu poskytovanej služby, vašej kvalifikácie a skúseností, no pohybuje sa vo výške od 1700€/netto (nocľah a strava je počas celého vášho pobytu zdarma, plus hradené odvody).

 • Pracovné povinnosti a požadovaná kvalifikácia závisia od požiadaviek a zdravotného stavu užívateľa služieb.
   
 • Nástup do práce je od 7 – 30 dní odo dňa vašej registrácie. Niekoľko faktorov ovplyvňuje tento nástup, a to zamestnanecká administrácia, pripravenosť klienta či užívateľa služieb atď.

 • Minimálna dĺžka pracovnej zmluvy s nami je od 2 týždňov až na dobu neurčitú.
   
 • Práca na plný aj krátkodobý úväzok.

Požiadavky

 • Znalosť nemeckého jazyka je nevyhnutná na dobrej komunikatívnej úrovni.
 • Je odporúčané a žiaduce mať preukázateľnú skúsenosť v oblasti sociálnej starostlivosti alebo opatery seniora.

 • Kvalifikácia nie je povinná, no je veľkou výhodou. V prípadoch, kde skúsenosť nie je preukázateľná, kvalifikácia je povinnou zložkou požiadaviek. V tomto prípade budeme od Vás požadovať preukázanie certifikátu alebo akejkoľvek inej evidencie.
   
 • Pravdepodobne tým najdôležitejším aspektom celého tohto procesu ste Vy a Vaše osobné vlastnosti. My hľadáme hlavne láskyplnú osobnosť s význačnou mierou porozumenia a súdržnosti pri práci či styku s ľuďmi.

Vaše pracovné povinnosti

Pracovné povinnosti závisia od požiadaviek a zdravotného stavu užívateľa služieb, no môžu zahŕňať niektoré z týchto činností:

 • Pomoc s kŕmením, mobilitou, osobnou hygienou, obliekaním…
 • Poskytovanie záujmových činností pre užívateľa služieb.
 • Monitorovanie zdravotného stavu užívateľa služieb, ako napríklad meranie teploty, meranie krvného tlaku atď.
 • Príprava výživných jedál.
 • Pomoc s údržbou domácnosti.
 • Pomáhať užívateľovi služieb žiť tak nezávisle, ako to je možné, aby jeho/jej život bol ľahší a radostnejší.

Vaše výhody

Registrácia zdarma

Nepožadujeme žiadne registračné poplatky!

Cestovanie

Naša spoločnosť berie všetku zodpovednosť za administráciu a manažment vášho sociálneho a zdravotného poistenia na základe platnej slovenskej legislatívy.

Flexibilný pracovný pomer

Môžete pracovať buď na plný úväzok, alebo ako krátkodobý záskok za náš stály personál.

Poistenie

Naša spoločnosť berie všetku zodpovednosť za administráciu a manažment vášho sociálneho a zdravotného poistenia na základe platnej slovenskej legislatívy.

Záruka

Kvôli nepredvídateľnému charakteru práce so seniormi Vám garantujeme náhradu za užívateľa služieb v prípade neočakávaných komplikácií (napr. zhoršenie zdrav. stavu užívateľa služieb), ktoré sa môžu vyskytnúť počas vášho pracovného pomeru s nami.

Strava

Pri práci opatrovateľa/-ky v domácnosti s užívateľom služieb (nie na zmeny) je strava zdarma.

Ubytovanie

Pri práci opatrovateľa/-ky v domácnosti s užívateľom služieb (nie na zmeny) využívate ubytovanie zdarma.

Asistencia a kontinuálna podpora

Nikdy nebudete samy! Náš nemecký partner, ako aj my Vám budeme nápomocní v prípade akéhokoľvek problému alebo nejasností.