Radi Vám pomôžeme Po - Pia: 8:00 - 17:00  | 
+421 (0) 55 676 23 97info@lwork.sk

AKO SA SPRÁVAŤ K STARŠÍM KLIENTOM PODĽA ETIKY?


Staroba je v dnešnej dobe zväčša braná ako ekonomické a spoločenské bremeno a je posudzovaná prevažne len z finančného hľadiska. Ale čo tá mravná a duševná stránka, ktorá je nepredstaviteľne dôležitejšia a pre starého človeka hodnotnejšia? Ako sa dôstojne správať ku klientom tak, aby to bolo podľa etiky a vlastného presvedčenia správne a vhodné? My ti poradíme!

 

Starnutie je našou nevyhnutnou súčasťou, no zároveň jedným z najťažších období v živote každého človeka. Niekto si pod slovom staroba vybaví múdrosť, ktorú starý človek čerpá zo svojich vedomostí a skúseností, iný si predstaví ťažkosti spojené s oslabeným fyzickým a psychickým stavom danej osoby. Je dôležité si uvedomiť, že starnúci človek vníma všetky aspekty života v úplne iných rozmeroch, ako mladý či zdravý jedinec. Dotýkajú sa ho zlé medziľudské vzťahy, je náchylnejší na osamelosť, veľmi citlivo reaguje na negatívne stránky života, s pribúdajúcimi zdravotnými problémami je uzavretejší, podráždenejší. Takýto klient potrebuje svoj priestor; priestor na otázky a odpovede, na vyjadrenie svojich obáv, ale i želaní.

 

Opatrovateľstvo a etika – filozofia morálky, spolu veľmi úzko súvisia. Od teba, ako od opatrovateľky, sa vyžaduje multidisciplinárny prístup. Ak si začínajúca opatrovateľka a ešte veľmi nevieš čo si pod tým predstaviť, nemusíš mať strach. Práve preto som tu ja, aby som ti pomohla prekonať všetky ťažkosti a útrapy, ktoré súvisia so správnym správaním sa ku klientovi tak, aby si ťa zamiloval. 🙂 Ak si skúsená opatrovateľka a už si v tom ako doma, verím, že si pre klienta len tou najlepšou opatrovateľkou a tento článok ti len potvrdí, že to, čo robíš, je správne a dôležité.

 

V tejto práci je v prvom rade potrebný pozitívny postoj k poslednej etape ľudského života. Je nevyhnutné prejavovať dôstojnosť a hlboký rešpekt ku každej ľudskej bytosti bez ohľadu na vek, národnosť, vzhľad, pohlavie. Nakoniec, úcta a ľudské porozumenie k starým klientom patria k základným profesionálnym postojom. Len to ťa spraví najlepšou opatrovateľkou a osobou v jednom.

 

Jednou z najdôležitejších je aj komunikácia.
Je priam nutné, aby si s klientom viedla otvorený dialóg. Len takto si medzi sebou vytvoríte dôveryhodnosť, ktorá je taká dôležitá a ktorá tvorí základ tvojej práce. Starí ľudia prevažne nemajú problém otvoriť sa a podeliť sa s cudzími osobami o svojich strastiach či radostiach. Na tebe je však prijať to a láskavo ich vypočuť, pretože ty si možno jediná osoba, s ktorou sa necítia byť sami a s ktorou prichádzajú do kontaktu. Aj takíto ľudia potrebujú cítiť, že ich ešte niekto vníma, počúva, že nezostali úplne sami. Tvojou úlohou je aj jasne formulovať myšlienky a klienta príliš nestresovať, pretože má väčšiu citovú labilitu ako predtým. Ľahko môže v krátkej chvíli prejavovať pozitívne pocity ako radosť, smiech, a vzápätí negatívne emócie ako plač, agresivitu, hnev. V tomto ohľade je dôležité rešpektovať klientovu intimitu a jeho súkromie pri rozhovore. Správnou komunikáciou môžete prelomiť ľady hneď na začiatku a aj ty sama uvidíš, že to bola tá najsprávnejšia vec. Lebo čo je viac ako dobrý a úprimný vzťah medzi opatrovateľkou a starkým či starkou? 🙂

Podpora je viac ako vítaná.
Je známe, že starí ľudia sa niekedy podobajú deťom. Aby sme deti motivovali, musíme ich chváliť, podporovať. To platí aj pri starých ľuďoch len trošku v opačnom gardé. Je správne klienta chváliť pri akomkoľvek aj minimálnom úspechu, ktorý je inak už nad jeho schopnosti či zručnosti, podporovať ho, aby sa tešil z toho, čo ešte stále dokáže a obdivovať za všetko, čo počas svojho života už dokázal. Je správne učiť ho, ako si vážiť svoj život, prekonávať s ním nostalgiu či smútok z osamelosti, či pomáhať mu hľadať nové hodnoty.

Pokora, trpezlivosť, láskavosť.
Pri staraní sa o starého klienta je rovnako dôležitý ľudský vzťah medzi klientom a opatrovateľom, ako aj profesionálna ošetrovateľská zodpovednosť. Ako opatrovateľka, najlepšia opatrovateľka, si mu povinná zabezpečiť kvalitnú a odbornú starostlivosť, v žiadnom prípade mu neuškodiť a hlavne ho vždy zrozumiteľne informovať o všetkých postupoch ošetrenia či opatery. Ak klient nechápe niektorú inštrukciu, je potrebné ju vysvetliť viac ráz, pokojne, trpezlivo, nie podráždene či nervózne. Viem, že nie každý klient je prívetivý či milý, no môžeš mi veriť, že aj tvrdohlavý dedko časom skrotne, ak nebudeš hneď útočiť, ale naopak, budeš sa k nemu prihovárať s úsmevom a pokojom Angličana. Nadôvažok, starí klienti veľmi oceňujú prejavy láskavosti v podobe pohladenia, držania za ruku či práve toho priateľského úsmevu.

 

Komunikácia so staršími ľuďmi a príkladné správanie voči nim nie je vždy jednoduché, avšak otvoreným a láskavým srdcom, skutočnou úprimnou starostlivosťou o ich posledné roky života a vedomím, že tvoja práca je poslaním, nebude existovať klient, ktorý by nebol spokojný a s ktorým si neporozumieš.

 

Ak bude spokojný klient, určite budeš spokojná aj ty sama. A ak budeš spokojná ty, ver, že my, ako L-WORK & EPS, nebudeme môcť byť šťastnejší. Aký máš TY pracovný vzťah ku klientovi, tak MY chceme mať čo najlepší pracovný vzťah s tebou. Preto ti aj my chceme byť nablízku, chceme s tebou komunikovať na čo najpriateľskejšej možnej úrovni, chceme ti byť oporou a byť vždy k dispozícii. Pretože len dobrou komunikáciou a obojstrannou spokojnosťou spoločne dosiahneme veľké veci. 🙂