Radi Vám pomôžeme Po - Pia: 8:00 - 17:00  | 
+421 (0) 55 676 23 97info@lwork.sk

OPATROVATEĽSTVO V DOMÁCOM PROSTREDÍ KLIENTA

sk3

Zabezpečiť starostlivosť o svojich rodičov by malo byť základnou etickou a morálnou prioritou, ktorá je kladená na dospelé deti. Avšak dlhodobá starostlivosť o svojich príbuzných je veľmi náročná a vyžaduje si plnenie špecifických potrieb, ktoré zasahujú nielen do súkromného života rodiny, ale hlavne do toho pracovného. V dnešnom ekonomicky náročnom živote je ťažké skĺbiť tieto dve činnosti, preto by mala pomôcť spoločnosť, ktorá poskytuje opatrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí klienta.

 

Každý človek je osobnosť, ktorá je súčasťou určitého spoločenského systému a príslušného sociálneho prostredia. Staroba človeka je prirodzená etapa vývoja a je neodmysliteľnou súčasťou života. Jedinou zaručenou spravodlivosťou na tomto svete je práve to, že sa jej nevyhne nikto z nás. Spolu s rôznymi chorobami nám prinesú do života rôzne sociálne, zdravotné i ekonomické zmeny, kvôli ktorým budeme odkázaní na opatrovateľskú a ošetrovateľskú pomoc.

 

STAROBA A ZAČÍNAJÚCE PROBLÉMY

Skutočný problém nastáva, ak sa to začne týkať našich príbuzných, našich rodičov. Seniorom začnú ubúdať sily a aj každodenné úkony im začnú robiť problémy. Až v tomto momente si začneme uvedomovať všetky „potíže“, ktoré nastanú, s ktorými sa budeme musieť konfrontovať a následne ich riešiť. Verím, že väčšina ľudí si uvedomuje aj ochrannú funkciu rodiny, a to postaranie sa o svojich slabších najbližších. Nie je to však také jednoduché. Okrem iných povinností je jednou z najdôležitejších aj zarábanie peňazí na obživu a iné aspekty života. Ak by sme túto činnosť vylúčili dobrovoľne na úkor starania sa o chorých rodičov, je dosť možné, že by sme neuživili nielen ich, ale ani seba. V súčasnosti je to neetické a kruté, ale, bohužiaľ, taká je realita. Ak sa chceme my – ako rodina zodpovedne postarať o svojich blízkych, musíme vytvoriť správne predpoklady pre túto starostlivosť. Niektoré zvládneme my, v iných by nám mala pomôcť spoločnosť v rámci poskytovania sociálnych služieb, čiže opatrovateľská služba.

 

OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Opatrovateľská starostlivosť v domácom prostredí klienta je veľmi podstatná a zavďačujúca pre samotného seniora už len tým, že je v známom prirodzenom prostredí, čím mu rapídne klesá stres zo zmeny. Opatrovateľ prichádza ku klientovi na dohodnutý čas, aby mu zabezpečil všetky životné potreby a úkony, na ktoré si už sám nestačí a ktoré nezvláda. Najhlavnejšou úlohou tejto starostlivosti je zachovať v čo najväčšej miere zdravie seniorov a ich schopnosť žiť nezávislý a kvalitný život čo najdlhšie, ako sa bude dať.  Poskytovateľ sociálnej služby, teda opatrovateľ, musí v prvom rade dbať na potreby klienta, zachovávať dôstojnosť, všetky etické normy ako sú ľudské práva a slobody, posilňovať sebestačnosť, podporovať začlenenie do spoločnosti a pod.

 

Opatrovateľstvo môže zahŕňať aj:

  • hygienickú starostlivosť o jednotlivé časti tela (ruky, tvár, zuby, strihanie nechtov, česanie, aplikácia krémov,…) ako aj o celé telo (vo vani, v sprche)
  • stravovanie a pitný režim (prinesenie stravy a nápoja, porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
  • nevyhnutné práce v domácnosti, resp. tie, ktoré súvisia s prevádzkou domácnosti klienta (upratovanie, nakupovanie, pranie,…)
  • zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím (prechádzky do prírody, kultúrne akcie,…)

 

Je samozrejmé, že táto problematika sa netýka len našich rodín, ale aj cudzích, predovšetkým tých v zahraničí, ktorí potrebujú rovnakú pomoc práve od teba, ako od poskytovateľa opatrovateľskej starostlivosti – od opatrovateľa.

 

Poskytovanie opatrovateľskej služby a starostlivosti o klienta v jeho domácom prostredí je čoraz žiadanejšou, osvedčenou a hlavne nápomocnou sociálnou službou. Táto služba je pre opatrovateľa síce veľmi náročná, no o to hodnotnejšia a rešpektovanejšia.