Radi Vám pomôžeme Po - Pia: 8:00 - 17:00  | 
+421 (0) 55 676 23 97info@lwork.sk

DESATORO OPATROVATEĽKY

Ak sa budeš riadiť desatorom, úspech sa dostaví čo nevidieť.
Každá opatrovateľka má svoj vlastný vzorec správania a starania sa o svojho klienta. Je však správny? Ako konať tak, aby to bolo s právnym aj morálnym poriadkom? Z predchádzajúcich článkov som zozbierala desať základných informácií, ktoré hovoria o tom, čo má a nemá robiť profesionálna opatrovateľka. Nech sa stanú tvojou Mekkou opatrovateľského sveta.

 

Pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa klienti stretávajú s rôznymi povahami opatrovateliek, ich zvykmi, systémom opatrovania a starania sa, ktorým sa prispôsobujú. Klient je poučený o tom, aké úkony sa mu budú poskytovať a aký bude spôsob ich vykonávania na základe zmluvy, ktoré si tým pádom môže aj sám kontrolovať. Lenže opatrovateľka sa v interakcii s klientom či rodinnými príslušníkmi vždy nejakým svojským spôsobom správa. Tak, ako je jej povahe a charakteru najmilšie a zaužívané. Správanie môže byť pasívne, agresívne, manipulatívne a asertívne.

Opatrovateľka sa však nemôže správať hocijako. Ako v každom povolaní, aj tu sú nastavené určité spôsoby a zákony správania sa. V minulých článkoch som písala rôzne rady ako by sa opatrovateľka mala k svojím klientom správať, ako sa o nich starať a pod. Aby ste v tom, drahé opatrovateľky, nemali zmätok, rozhodla som sa spísať zoznam činností, ktoré profesionálna opatrovateľka nerobí, alebo tzv. desatoro opatrovateľky, podľa ktorého by ste sa mali správať, aby to bolo v súlade s morálkou a etikou nielen voči vám, ale hlavne voči klientovi.


DESATORO OPATROVATEĽKY:

 

1. Opatrovateľka na klienta nekričí a nehreší ho.

Ak sa klient dopustí akéhosi omylu, opatrovateľka ho netrestá, nenadáva mu a ani nekomentuje jeho nešikovnosť. Naopak, snaží sa mu pomôcť za každých okolností a byť mu oporou.

2. Opatrovateľka nie je nervózna ani nedočkavá.

Keď klientovi niečo dlhšie trvá, nenaháňa ho a ani naňho netlačí. Je trpezlivá, uvedomuje si a rešpektuje, že starší ľudia potrebujú dostatok času.

3. Opatrovateľka nie je podráždená a neprenáša na klienta zlú náladu.

Aj opatrovateľka má právo na dni, kedy sa jej nedarí. Práca je namáhavá a náročná, no napriek tomu by si mala zachovať pozitívny prístup a neprenášať zlú náladu na klienta. Jej úlohou je zabezpečiť nielen fyzickú, ale aj psychickú a sociálnu pohodu.

4. Opatrovateľka nie je drzá, ironická a neskáče do reči.

Súčasťou práce je aj schopnosť aktívne počúvať a komunikovať s úctou. Ak opatrovateľke niečo vadí, snaží sa problém vyriešiť pokojne a rozumne.

5. Opatrovateľka klienta neohovára ani nezosmiešňuje pred inými ľuďmi.

Súčasťou práce je aj diskrétnosť. Opatrovateľka sa stáva súčasťou života nielen klienta, ale aj jeho rodiny. Býva svedkom rôznych udalostí, ktoré sa v rodine odohrávajú, preto nemá právo zasahovať ani riešiť tieto záležitosti s inými.

6. Opatrovateľka klienta neponižuje, nevysmieva sa mu. 

Klienta psychicky netýra a správa sa ku nemu ako ku seberovnému.

7. Opatrovateľka nesmie byť pasívna, bojazlivá, agresívna.

Ak je neistá, stále sa ospravedlňuje namiesto toho, aby sa slušne opýtala. Radšej sa vyhne konfliktom, než aby ich rozumne riešila. Ak je agresívna, nemá problém ohroziť či zraniť klienta, je neustále pripravená k útoku. Takéto spôsoby správania sú neakceptovateľné. Opatrovateľka musí byť psychicky vyrovnaná a dobre znášať stres.

8. Opatrovateľka sa nesnaží s pacientom manipulovať.

Nevydiera ho výčitkami, plačom, krikom, sľubmi ani lichotením. Nepýta si od neho peniaze, nevyhráža sa mu, nestavia ho proti členom jeho rodiny.

9. Opatrovateľka neviní vždy len ostatných.

Mýliť sa je ľudské. Vie si priznať, že urobila chybu a snaží sa urobiť všetko, aby ju napravila a v budúcnosti sa jej vyhla.

10. Opatrovateľka nie je neinformovaná, nevzdelaná a nestagnuje.

Stále si rozširuje obzory, zbiera dostatok informácií, poznatkov a faktov, ktoré bude následne vedieť využiť pri svojej práci.

 

Pre lepšiu motiváciu byť najlepšou opatrovateľkou, alebo len tak pre zaujímavosť, si môžeš desatoro prepísať či vytlačiť. Ak budeš mať ťažkú chvíľku a pocit, že ako opatrovateľka zlyhávaš alebo si nevieš dať rady, prejdi si zoznam očami. Mal by ti pomôcť znovu sa namotivovať, možno tak správne nahnevať, ale aj naštartovať k tomu, aby si bola jednotkou v tom čo robíš.

 

Ak to všetko naozaj berieš vážne a seriózne, chceš byť ospevovaná, žiadaná a chválená, vytýč si svoje ciele, dodržiavaj desatoro a uvidíš, že výsledok sa dostaví čo nevidieť.